Acute Anteroseptal Myocardial Infarction after a Negative Exercise Stress Test = احتشاء عضل القلب الأمامي الحاجزي الحاد بعد اختبار الجهد السلبي